تظاهرات جمعی از ایرانیان در اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه تروریست رژیم آخوندی در فنلاند