جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش خود را منتشر کرد.

در این گزارش جاوید رحمان در مورد تداوم اعدام ها در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی ابراز نگرانی کرد. وی ضمن انگشت گذاشتن روی اعدام هایی که در سال ۲۰۱۸ توسط حاکمان ایران صورت گرفته به حداقل ۷۹ اعدام طی ۵ ماه اول سال ۲۰۱۹ اشاره می کند و نسبت به اعترافات اجباری بواسطه شکنجه ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان با ذکر این که در حال حاضر حدود۹۰ نفر که همه درزمان جرم انتسابی زیر ۱۸ سال و زیر اعدام هستند، گفت: اعدام مجرمان کودک مطلقا ممنوع است و باید فورا پایان یابد.